NORDEIDET BEDEHUSKAPELL (Privateid)

Beliggenhet på Nordeidet på Reinøya.

Bygd i 1957. Langkirke i tre. 70 sittepl.

Innvidd 16.08.1958

Arkitekt: Kollin Sørensen.

Bygdekvinnene på Nordeidet tok initiativet og innkalte til møte en høstdag i 1945. Der skulle det diskuteres planer om bygging av et bedehus i bygda. På møtet ble det enighet om at bygda trengte et Gudshus. Nordeidet Bedehusforening ble stiftet og den skulle arbeide for at bygda skulle få et bedehus. Det ble også bestemt at navnet på huset skulle være Bedehuset ”Håpet”.

Det videre arbeid besto i å samle inn midler. Det ble avholdt rømmegrøtfester, kaffekvelder, misjonsmøter m.m. og alle var med på å støtte tiltaket. Gaver til formålet strømmet inn fra by og bygd.

Tomta til det gamle skolehuset, som en vinterstorm i 1945 hadde tatt, ble til slutt valgt til formålet. Med masse dugnad og samarbeid ble så bedehuset innvidd 16.08.1958.

I dag brukes huset til kirkelige handlinger, møter, juletrefester m.m.

I 1985-86 fikk huset et nytt tilbygg bestående av nytt inngangsparti, bårerom og sanitæranlegg. Nytt tak ble lagt og murveggene fikk trepanel utvendig. Alt gjort på dugnad og finansiert ved frivillige gaver.

Kilder:    ”Vår Soknekirke” 02/2008.

             Lokalt arkiv.