Beliggenhet på Hansnes (kommunens administrasjonssenter) på Ringvassøya.

Vigslet 12.06.1977 av biskop Kristen Kyrre Bremer. Arbeidskirke i betong. 400 sitteplasser

Arkitekt: Nils J. Toft.

 

Når tid tanken om å få bygd egen kirke på Ringvassøya ble lansert første gang vites ikke, men spørsmålet ble formelt tatt opp i 1953 etter at det nye kommunesenteret på Hansnes var begynt å ta form.

 

Imidlertid strandet dette forsøket, mest sannsynlig fordi strategi og veivalg var uheldig. Forslaget gikk ut på å rive kirka på Karlsøya og flytte denne til Hansnes. Dette skapte følelsesmessig miskreditt for kirketanken på Hansnes.

 

Karlsøya hadde vært sete for kommunale og offentlige organer i generasjoner og kirkested i over 500 år. Oppbruddet av det kommunale senter til fordel for Hansnes var ingen selvsagt handling. Dessuten sto tradisjoner steilt mot de nye idèene også fordi det ikke var spesielle forhold som talte til fordel for Hansnes.

 

Dette følelsesmessige engasjement ble om mulig enda sterkere i kirkesaken fordi Karlsøya hadde disse lange kirketradisjonene å se tilbake på. Derfor var forslaget om flytting av Karlsøykirka uklokt både politisk og psykologisk.

 

Når det tok om lag 20 år før tanken om egen kirke på Ringvassøya ble reist på nytt, kan noe av begrunnelsen ligge i det som er nevnt foran.

 

I 1969 ble det besluttet at sokneprestens sete skulle flyttes fra Karlsøya til Hansnes og i 1970 ble kommunens administrasjon flyttet til Hansnes. Presten som før hadde hatt bosted på Karlsøya, fikk også ny adresse Hansnes.

 

Dette medførte at det var å oppfatte slik at Hansnes skulle bli kirkelig hovedsete i prestegjeldet. Det ble innkalt til et møte på skolen, men frammøtet var så stort at forsamlinga måtte flyttes til samfunnshuset i bygda. Grunnlaget for det videre arbeidet ble der og da langt på vei fastlagt.

 

Den første store gaven kom i 1971 ved at Reidun og Håkon Johansen, Hansnes, forærte tomta til kirkebygget. Samtidlig avsatte kommunen de første kr 100 000,- til byggeprosjektet.

 

Hansnes kirkeforening ble stiftet og oppslutninga til kirkeforeninga vant stort sett gehør hos folk flest.

 

Sentralt i arbeidet med oppføring av nytt kirkebygg sto Ulf L. Vinje som leder i både Karlsøy menighetsråd, Hansnes kirkeforening og plangruppa/byggekomitèn. I tillegg også redaktør for et nystartet menighetsblad. Sammen med sokneprest Kjeld Ingebrigtsen startet han opp ”Vårfesten” som skulle bli det årlige inntektsbringende arrangement for kirkebygget. Disse to personer står i ettertid fram som kraftfulle kjemper for fullføring av kirkebygg og prestebolig.

 

De faste årlige lotterier med betydelige gitte gevinster samt andre innsamlete midler, resulterte i at det kunne skytes inn rundt en kvart million kroner til byggeprosjektet av ny kirke. 

 

ORGEL.

Nytt pipeorgel med 13 stemmer sto på plass i 1980 og var tilpasset kirkebygget av Starup & Søn i København. Et førsteklasses instrument som i ettertid har oppnådd godt renomé langt utenfor kommunegrensa.

 

KUNSTNERISK UTSMYKNING.

Overlevert i 1991:

TRE-KORS (ute) utført av Ulf Dreyer, Marnadal.

KERAMISK KORS M/ BLADER (bak alteret) utført av Marie Fangel, Tromsø.

GULLDUE (over døpefont) utført av Harald Bodøgaard, Bodø.

VEVD TEPPE ”Grip dagen” utført av Bjørg Heggstad Jakhelln, Bodø.

TRESNITT utført av Finn Henrik Bodvin, Hvasser med motivene:

      1. ”En kvist skal skyte ut av Isai stubb”.

      2. Maria og Jesusbarnet.

      3. ”12-åringen i Templet”.

      4. Korsfestelsen.

      5. ”Jeg er vintreet, I er grenene”.

 

INVENTAR.

Prekestol og døpefont i tegl, plassbygd i 1977.

 

Komplett liturgisk utstyr ble anskaffet i 1983 og kunstnerisk utsmykking av kirkerom og utvendig kors var på plass i 1991.

 

Kilder:     Årbok for Karlsøy og Helgøy 2002.

              ”Vår Soknekirke” 02/1987.

              Karlsøy 1964 – 2004. Et levende øyrike.

              Lokalt arkiv.