Medlemmer:

Mona Pedersen, Karlsøy Fellesliste. 

Parabaran Rajalingam, SV. 

Markus Gabrielsen, Ap.

Elisabeth Johansen, Ap.

Varamedlemmer:

1.  Egil Fjellstad, Karlsøy Fellesliste.  2.  Ann-Olaug Eilertsen, Ap.  3.  Svein Egil Haugen, SV.  4. Kay Morten Bull, Karlsøy Fellesliste. 

5.  Eirik Ottesen, Karlsøy Fellesliste.  6.  Stein Ottar Ditlefsen, Karlsøy Fellesliste.

***********************************************************************************************

Medlemmer:

Freddy Mikkelsen, Sp.

Gunn Johanne Hansen, Sp.

Frank Harry Pettersen, Frp.

Varamedlemmer:

1.  Espen Kirkvik, Sp.  2.  Stig Arne Eliassen, Frp.  3.  Vegard Sjåvik, Sp.  4.  Kåre Reidar With, Sp.