Eiendomsskatt ble innført i Karlsøy Kommune i 2007, og det ble i forkant utført en taksering av alle bygninger og eiendommer i kommunen. Retaksering skal etter loven foretas etter ti år, men Kommunestyret har valgt å gå for et unntak i loven med kontorjustering på 10% pr år. Men det er ikke vedtattkontorjustering for 2022 og grunnlaget er derfor unedret fra 2021.

Verdigrunnlaget for alle bygninger ble justert ned med 30%av gjeldende sats fra 01.01.2020 (jf. nye regler om reduksjonsfaktor)

Eiendomsskattesatsen er vedtatt for 2022 med 3 promille for boliger og hytter og 7 promille for verker og bruk og utmark/næring.

Eiendomsskattelister legges ut til offentlig ettersyn 01.03 hvert år på våre nettsider. Eventuelle klager skal behandles av Overtakstnemnda. Feil i grunnlag ol. kan rettes av eiendomsskattekontoret. 

Eiendomsskatt på eiendommer med flere eiere

Eiendomsskatten er knyttet til eiendommen, ikke person. Dersom flere eier en bolig eller eiendom sammen, må de selv samordne betaling. Det er likevel mulig å endre fakturamottaker så lenge denne også står registrert som eier i matrikkelen, men det kan ikke være mer enn en pr. eiendom.

Takstnemnd og overtaksnemnd

Takstnemda består av følgende nemndsmedlemmer:
Kay-Morten Bull - Leder
Hanny Ditlefsen - Nestleder
Bjarne Lundberg - medlem

Varamedlemmer:
Liv Marit Edvardsen

Trine Henriksen 

Kåre With

 

Overtaksnemnda består av følgende nemndsmedlemmer:
Bent Gabrielsen - Leder
Marit Sørensen- nestleder
Jostein Richardsen - medlem

Varamedlemmer:
Håkon Hoel
Eirin Richardsen

Frank Harry Pettersen
 

Litt om faktura på eiendomsskatt

Faktura på eiendomsskatt og øvrige kommunale avgifter sendes ut kvartalsvis, med unntak for små beløp på eiendomsskatt som sendes ut som en årlig termin. Fra april 2020 er det også mulig å få månedlig faktura forutsatt at man har e-faktura. Bestill dette via vår nettside: https://www.karlsoy.kommune.no/du-kan-naa-be-om-aa-faa-maanedlig-faktura-for-kommunale-eiendomsavgifter.6311504-411709.html eller kontakt oss pr mail eller telefon for å bestille månedsfaktura.

Hva betyr kolonnene på faktura? (ifht eiendomsskatt):

Verdi: Dette er verdigrunnlaget for eiendommen/boligen. (taksten som er beregnet)

Sats:   Promillesatsen vedtatt for aktuelt år.

Kontaktinformasjon

Økonomiavd (eiendomsskattekontoret):
Rune Stifjell, tlf. 77 74 60 23
Send epost.

Line Robertsen, tlf 77 74 60 21
Send epost