Eiendomsskatt ble innført i Karlsøy Kommune i 2007, og det ble i forkant utført en taksering av alle bygninger og eiendommer i kommunen. Retaksering skal etter loven foretas etter ti år, men Kommunestyret har valgt å gå for et unntak i loven med kontorjustering på 10% hvert år fra 2017-2019.

Eiendomsskattesatsen ble vedtatt for 2019 med 6 promille for bygninger og 7 promille for utmark/næring.

Eiendomsskattelister legges ut til offentlig ettersyn 01.03 hvert år på våre nettsider. Eventuelle klager skal behandles av Overtakstnemnda. Feil i grunnlag ol. kan rettes av eiendomsskattekontoret i Kommunen. 

Eiendomsskatt på eiendommer med flere eiere

Eiendomsskatten er knyttet til eiendommen, ikke person. Dersom flere eier en bolig eller eiendom sammen, må de selv samordne betaling. Det er likevel mulig å endre fakturamottaker så lenge denne også står registrert som eier i matrikkelen, men det kan ikke være mer enn en pr. eiendom.

Takstnemnd og overtaksnemnd

Takstnemda består av følgende nemndsmedlemmer:
Hanny Ditlefsen - Leder
Bjørn Evensen - Nestleder
Mona Sørensen - medlem

Varamedlemmer:
Andreas Benjaminsen
Gudleif Henriksen

Overtaksnemnda består av følgende nemndsmedlemmer:
Jan Arne Olsen - Leder
Marit Sørensen - nestleder
Roger Sørensen - medlem

Varamedlemmer:
Olaug Mikkelsen
Jens Lilleby
Nina Bakken

Litt om faktura på eiendomsskatt

Faktura på eiendomsskatt og øvrige kommunale avgifter sendes ut kvartalsvis, med unntak for små beløp på eiendomsskatt som sendes ut som en årlig termin.

Hva betyr kolonnene på faktura? (ifht eiendomsskatt):

Verdi: Dette er verdigrunnlaget for eiendommen/boligen. (taksten som er beregnet)

Sats:   Promillesatsen vedtatt for aktuelt år.

Kontaktinformasjon

Økonomiavd (eiendomsskattekontoret):
Rune Stifjell, tlf. 77 74 60 23
Send epost.

Line Robertsen, tlf 77 74 60 21
Send epost