Taksten er i hovedsak basert på fakta om eiendommen din, hvor ulike bygningstyper og arealer er gitt ulike priser. Det er også foretatt en skjønnsmessig vurdering av tilstand (standard). Som grunnlag brukes BRA (bruksareal) fra tegninger og opplysninger i matrikkelen.

I tillegg er det soneinndeling i forhold til beliggenhet i kommunen (sonefaktor). Dette gjelder boliger, fritidsboliger er satt i sone 1 uansett beliggenhet.

Verdien pr. kvm ble satt til 10 000,- ved innføringen av eiendomsskatt i 2007, etter kontorjustering i 2017-2021, og reduksjon 2020 er den nå på kr 10 920,-. Dette er et utgangspunkt for alle boliger og hytter, som så justeres med faktorer for bygningstype og etasje. I tillegg kommer faktor for standard på bygning, samt sonefaktor på boliger.

 

Gjennomsnittsverdier på tomter og bygninger:

 

Tomter og bygninger

Enhet

Pris/faktor

Arealverdi boliger/hytter

pr m2

10.920 kr

Arealverdi næring

Enebolig, tomannsbolig, rekkehus, andre boligbygg

Pr m2    

Faktor

15.000 kr

1,0

Fritidsboliger og hytter

Faktor

1,0

Garasjer, naust og uthus

Faktor

0,1

Industri, verksted, isolert lager

Faktor

0,3

Lagerbygg (kaldlager)

Faktor

0,1

Fiskeri

Faktor

0,1

Kontor og forretningsbygg

Faktor

0,6

Hotell og restaurant

Faktor

0,4

Andre næringsbygg

Faktor

0,4

Tomt - hytter

Fast pris

150.000 kr

Ubebygd LNF område

Pris

150 kr pr da

I landskapsvernomr/byggeforbudsomr.

Pris

75 kr pr da

Ubebygde boligtomter inntil 5 da

Fast pris

 45.000 kr

Ubebygde nausttomter inntil 5 da

Fast pris

 30.000 kr

Ubebygde områder med offentlig funksjon

Faktor

0,0

 

 

 

Etasjefaktorer for boliger, leiligheter og fritidsboliger:

Etasjer

Etasjefaktor

Hovedetasje

1,0

Loft

0,3

Underetasje

0,5

Kjeller

0,2

 

Faktor standard (indre faktor):

 

Standard

Faktor

Høy standard

1

Normal standard

0,8

Lav standard

0,6

Restaureringsobjekt

0,2

Rivningsobjekt

0,0

 

 

 

Hytter/fritidsboliger kan vurderes med standard opp til 2,2 jf. forskrift
 

Sonefaktorer:

 

Sone

Faktor

Skattøra, Hansnes, Gamnes til kommunegrense

1,0

Dåfjord

0,8

Mikkelvik, Skogsfjord, Skogsfjordvatn og Grunnfjord

0,7

Rebbenesøya

0,7

Nordeide/Søreide/Reinsvollen -og fra fergeleie og sørover

0,7

Stakkvik nord for fergeleiet

0,8

Lanesøyra/Vannvåg og Nordre Vannvåg

0,7

Vannavalen og Kristoffervalen

0,6

Vannakammen, Vannahamre og Vannareid

0,7

Burøysund og Torsvåg

0,5

Karlsøy

0,7

Øvrige områder

0,5

Hytter/Fritidsboliger hele Kommunen

1,0