Viktig informasjon:

 • Forutsetning for å få månedlig fakturering:
  • Du må motta fakturaer digitalt enten gjennom Avtalegiro, eFaktura, Vippsfaktura, digital postkasse, eller e-post.
  • Årlige kommunale avgifter pr eiendom må overstige 3.000 kr.  
    
 • Overføring fra kvartalsvis faktura til månedlig faktura må tilpasses kommunens ordinære kvartalsvise fakturering. Dette innebærer at dersom det er utstedt eller påbegynt faktura for et kvartal vil avtalen om månedlig fakturering starte måneden etter dette kvartalet.
   
 • Ved salg av eiendom vil avtale om månedlig fakturering følge med over til ny hjemmelshaver.
   
 • Månedlig faktura vil ha forfall rundt den 30. hver måned.
   
 • Dersom månedlige fakturaer ikke blir betalt ved forfall gjentatte ganger så vil denne avtalen bli slettet, og kvartalsvis fakturaer blir sendt ut igjen.


Hvordan går du fram dersom du ønsker å gå over til månedlig fakturering:

 • Fyll ut elektronisk skjema som du finner her.
  Vi foretrekker at alle som har mulighet til det bruker dette. Skjemaet er enkelt og tar under 1 minutt å fylle ut. 
   
 • Har du ikke mulighet til å fylle ut skjemaet? Ring oss på telefon 77 74 60 00.
  Oppgi navn, hvilket gårds- og bruksnummer og adresse avtalen gjelder.

 

Kontakt oss

Tlf: 77 74 60 00

postmottak@karlsoy.kommune.no

Adresse:
Rådhusveien 41,
9130 Hansnes

Åpningstider hverdager
09.00 - 15.00

Lørdag og søndag
Stengt

Finn ansatt
Besøk oss på Facebook

Info om Kommunale avgifter

Orgnr: 940 330 408

Kommunenr.: 5423