Beregning av eiendomsskatt på bolig

Eksempel:

Bolighus med høy standard, plassert på Vannareid i Karlsøy kommune.

Hovedetasje: 100 kvm

Loft: 50 kvm

Garasje: 50 kvm 

Beregning:

Bolig, hovedetg.            100 kvm * 1,0 *   13 000      = 1 300 000,-

Bolig, loft:                         50 kvm * 0,3 * 13 000     =     195 000,-

Garasje:                             50 kvm * 0,1 * 13 000   =         65 000,-

SUM:                                                                       =    1 560 000,-

Høy standard faktor 1 gir lik pris

Sonefaktor 0,7 -Vannareid   (1 560 000,- * 0,7)        =    1 092 000,-

Eiendomsskattetaksten på denne eiendommen blir da kr 1 092 000,- noe som gir en årlig eiendomsskatt på kr 6552,- (1 092 000,- * 6 promille)

Les mer om satser og faktorer for eiendomsskatt

Mer om beregning av eiendomsskatt kan finnes i lokal forskrift.

Beregning av eiendomsskatt på utmark

Eksempel:

5000 da (mål) i LNF område:  5000 * 110 =    550 000,-

Eiendomsskattetaksten på eiendommen er kr 550 000,- noe som gir en årlig eiendomsskatt på kr 3850,- ( 550 000,- * 7 promille)

Les mer om satser og faktorer for eiendomsskatt

Mer om beregning av eiendomsskatt kan finnes i lokal forskrift.