Beregning av eiendomsskatt på bolig

 

Eksempel:

Bolighus med høy standard, plassert på Vannareid i Karlsøy kommune.

Hovedetasje: 100 kvm

Loft: 50 kvm

Garasje: 50 kvm 

Beregning:

Bolig, hovedetg.            100 kvm * 1,0 *   10 920      = 1 092 000,-

Bolig, loft:                         50 kvm * 0,3 * 10 920     =     163 800,-

Garasje:                             50 kvm * 0,1 * 10 920   =        54 600,-

SUM:                                                                       =    1310 400,-

Høy standard faktor 1 gir lik pris

Sonefaktor 0,7 -Vannareid   (1 310 400,- * 0,7)        =    917 280,-

Eiendomsskattetaksten på denne eiendommen blir da kr 917 280,- noe som gir en årlig eiendomsskatt på kr 2.752,- (917 280,- * 3 promille)

Les mer om satser og faktorer for eiendomsskatt

Mer om beregning av eiendomsskatt kan finnes i lokal forskrift.