Vannøy oppvekstsenter, ble etablert mars 2015. Da ble Vannvåg skole og Vannvåg barnehage slått sammen til et eget oppvekstsenter i lokalene til skolen. Vi har elever fra 1. - 10. trinn, SFO og to avdelinger i barnehagen. Oppvekstsenteret ligger sentralt i Vannvåg med kort vei til fotballbane, ballbinge, lavvo, gym/svømmehall og nært til skiløyper og slalåmbakke. 
Vannøy oppvekstsenter jobber aktivt for å skape en meningsfull og trygg skole og barnehage hverdag, hvor også tilpasset opplæring og aktiv bruk av nærmiljøet et viktig.

Barnehagens hovedmålsetning er at det skal være en god, trygg og utviklende enhet for alle brukerne. Vår visjon er: Læring, mestring og trivsel. Vi jobber for at «Gode relasjoner og vennskap» skaper en god barnehagehverdag. Personalet skal være profesjonell i sin opptreden over for brukerne, med høy faglig kvalitet. 

Alle barnehager i Karlsøy har «Inkluderende barnehage og skolemiljø. (IBS) som satsningsområde. I korte trekk handler dette om: 

  •  Utvikle og opprettholde gode og trygge barnehage miljø, hvor alle barn trives og opplever tilhørighet.  

  • Forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser 

  • Organisasjon og ledelse, generell regelverkkompetanse og tverrfaglig arbeid 

  • Målet er: Barnehagen skal ha høy kvalitet som fremmer trivsel, lek og læring. Dette passer også inn i visjonen som vi har sammen med resten av Oppvekstsenteret.