Vannvåg oppvekstsenter, etablert mars 2015, er en 1. – 10. skole og barnehage i samme bygg. Vi har 30 elever i skolen og 9 barn i barnehagen. Oppvekstsenteret ligger sentralt i Vannvåg med kort vei til fotballbane, ballbinge, lavvo, gym/svømmehall og nært til skiløyper og slalåmbakke. 
Vannvåg oppvekstsenter jobber aktivt for å skape en meningsfull og trygg skole og barnehage hverdag, hvor også tilpasset opplæring og aktiv bruk av nærmiljøet et viktig.

Barnehagens hovedmålsetning er at det skal være en god, trygg og utviklende enhet for alle brukerne. Vi jobber for at «Gode relasjoner og vennskap» skaper en god barnehagehverdag. Personalet skal være profesjonell i sin opptreden over for brukerne, med høy faglig kvalitet. Barnehagen har SPRÅK som satsingsområde og bruk av naturen og nærmiljøet er  metoder vi bruker for å oppnå resultater.