Virksomhetsinformasjon

Barnehagen ligger sentralt i kommunesentret, men i et rolig område med lite biltrafikk.
Ute har vi en variert lekeplass med sandkasser, husker, klatre trær, siler og lekehus. Nedenfor barnehagen har vi en sykkel og gangsti som brukes flittig til sykling om sommeren. Rett over veien har vi akebakke og skiløype på vinteren. Det er gangavstand til butikk, skole, bibliotek, legekontor og tannlege. Hansnes barnehage bruker flittig skog og fjæra som ligger i nærområdet.

Hansnes barnehage sin visjon og målsetning:

Visjon:

  • Lek og læring hand i hand.

Vår overordna målsetning:                                   

  • Leken skal være barnas viktigste læringsarena.

Vår pedagogiske plattform:           

  • Vi vil vektlegge relasjonene mellom voksne – barn, og mellom barn – barn. Vi vil skape trivsel og trygghet for barna ved og være betydningsfulle og tilstedeværende voksne. Vi vil at omsorg, glede og humor skal prege hverdagen vår.