Barnehagen er lokalisert i Vanna Montessoriskole med kort vei til uteplass, fotballbane, ballbinge, gymsal og nært til uteområder i fjæra og skogen, der vi, blant annet, kan benytte Nordlyslavvoen, som er tilrettelagt med vei, bålplass og lekeområde. 

Vår visjon: Sammen skal vi skape en god barndom

Vannareid barnehage jobber aktivt for å skape en meningsfull og trygg barnehagehverdag, hvor aktiv bruk av nærmiljøet er viktig.
Barnehagens hovedmålsetting er at hver enkelt barn skal oppleve seg selv som en positiv deltaker i et sosialt fellesskap, der alle gir noe og får noe tilbake. Personalet er proffesjonelle  i sin opptreden, med høy faglig kvalitet. 

Alle barnehager i Karlsøy har «Inkluderende barnehage og skolemiljø. (IBS) som sitt satsningområde. I korte trekk handler dette om: 

  •  Utvikle og opprettholde gode og trygge barnehage miljø, hvor alle barn trives og opplever tilhørighet.  

  • Forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser 

  • Organisasjon og ledelse, generell regelverkkompetanse og tverrfaglig arbeid 

 Målet er: Barnehagen skal ha høy kvalitet som fremmer trivsel, lek og læring. Dette passer også inn i visjonen som vi har sammen med resten av Oppvekstsenteret. 

Barnehagen har og et samarbeid med Vanna montessoriskole for førskoletilbudet og tilbud fra den kulturelle skolesekken (DKS)

Kommunens første barnehage

Barnehagen på Vannareid ble etablert 01.10.78 som den første barnehagen i Karlsøy kommune. Den 1. januar 2006 flyttet barnehagen over til nyoppussede lokaler i skolen på Vannareid, og ble  en del av Vannareid oppvekstsenter, inntil skolen ble lagt ned 1. august 2016. Fra denne dato er barnehagen på Vannareid en avdeling av Vannøy oppvekstsenter.