Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Hansnes barnehage

Redusert foreldrebetaling i barnehage

Rimeligere barnehage for de som tjener minst

Maksimalpris for en barnehageplass er 2 910 kroner per måned for heltidsplass, der kost kommer i tillegg. Maksprisen er endret fra 1.januar 2018. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. Søknaden skal sendes til den kommunen barnet er folkeregistrert i.

Ønsker du å søke barnehageplass?

Barn som fyller 1 år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehagen i Karlsøy kommune. Barnet må ha fylt ett år før oppstart.