Gamnes barnehage er en barnehage med 2 avdelinger og er godkjent for 33 plasser. Barna er fordelt i avdelingene Lilletind som er for barna fra 1 til 3 år og Stortind som er for barna mellom 3 og 6 år.

Barnehagen ligger på tettstedet Gamnes, ca 11 km sør for Hansnes som er kommunesentret i Karlsøy kommune. 
Barnehagen ble åpnet i 1987 i "gammel skolen" på Gamnes som var bygget i 1959.

Barnehagen er stor og romslig og bærer litt preg av at dette har vært en skolebygning tidligere.
Uteområdet er stort, ligger nært skog og fjæra, slik at barna har gode muligheter til fysiske aktiviteter til alle årstider.
Barnehagen har også mulighet til å benytte seg av gymsal og svømmehall på Hansnes skole.