- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Dåfjord utviklingslag

Leder: Tony H. Jensen
E-post: tony@byggmestertony.no
Telefon: 481 13 530

Kommunens representant: Mona Benjaminsen
Vara: Sverre Benum

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Karlsøy utviklingslag

Leder: Trond Sverre Flaten
E-post: flatetro1@gmail.com
Telefon: 904 14 661

Kommunens representant: Svein-Egil Haugen
Vara: Trond Flaten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Langsund/Grunnfjord utviklingslag

Leder: 

Kommunens representant: Birger Bull
E-post: birger.bull@bullangus.no
Telefon: 970 87 998

Vara: Arild Johansen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Rebbenesøy utviklingslag

Leder: Irene Larsen
E-post: irene@rebbenesoy.com
Telefon: 958 11 905
Nettside: http://rebbenesoy.com

Kommunens representant: Asle Cebakk
Vara: Irene Larsen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Stakkvik og omegn utviklingslag

Leder: Hanny Ditlefsen
E-post: hanny-di@online.no
Telefon: 977 49 510

Kommunens representant: Elisabeth Johansen
Vara: Tom-Arild Ottesen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Søndre Reinøy utviklingslag

Leder Torgunn Lilleby
E-post: torgunnlilleby@gmail.com
Telefon: 992 57 422

Kommunens representant: Jostein Lilleby
Vara: Rolf Harald Albertsen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Vannøy Vest utviklingslag

Leder: Villy Mikkelsen
E-post: vmikkels@gmail.com
Telefon: 905 54 877

Kommunens representant: Freddy Mikkelsen
Vara: Marit Sirevåg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Østre Vannøy utviklingslag

Leder: Bent Gabrielsen
E-post: bent.gabrielsen@vanna.no
Telefon: 959 91 427

Kommunens representant: Frank Harry Pettersen
Vara: Bent Gabrielsen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -