Rebbenesøy utviklingslag:

Leder Irene Larsen
Epost: irene@rebbenesoy.com
Nettside http://rebbenesoy.com/

Kommunens representant: Asle Cebakk (Vara: Irene Larsen)

Langsund/Grunnfjord utviklingslag:

Kommunens representant: Birger Bull (Vara: Arild Johansen)

Dåfjord utviklingslag:

Leder Tony Jensen
Epost: tony@byggmestertony.no

Kommunens representant: Mona Pedersen (Vara: Sverre Benum)

Stakkvik og omegn utviklingslag:

Leder Hanny Ditlefsen
Epost: hanny-di@online.no

Kommunens representant: Elisabeth Johansen (Vara: Tom-Arild Ottesen)

Karlsøya utviklingslag:

Leder Trond Sverre Flaten
Epost: flatetro1@gmail.com
Telefon: 90414661

Kommunens representant: Svein-Egil Haugen (Vara: Trond Flaten)

Vestre Vannøy utviklingslag:

Leder Villy Mikkelsen
Epost: vmikkels@gmail.com
Telefon: 90564877

Kommunens representant: Freddy Mikkelsen (Vara: Marit Sirevåg)

Østre Vannøy utviklingslag:

Leder Espen Kirkvik
Epost: espenkir@gmail.com

Kommunens representant: Frank Harry Pettersen (Vara: Bent Gabrielsen)

Søndre Reinøy utviklingslag:

Leder Torgunn Lilleby
Epost: torgunnlilleby@gmail.com
Telefon: 99257422

Kommunens representant: Jostein Lilleby (Vara: Rolf Harald Albrigtsen)