Ring 02800

Ved uhelll skal du melde fra til politiet på 02800. De varsler kommunens ettersøksjegere og andre aktører, f.eks. reineier.

Husk at du må melde fra selv om dyret har forlatt stedet og du tror at dyret er uskadd! 

Sikre skadestedet

Skru på nødblink på bilen, ta på refleksvest og sett ut varseltrekant. 

Om du får tillatelse til å kjøre fra stedet, merk stedet hvor påkjørselen skjedde med en refleksvest, plastpose eller lignende som knytes fast i autovernet, en brøytestikker eller et tre. Dette hjelper ettersøkspersonellet og politiet å finne igjen stedet. 

Ikke gå nært eller følg etter dyret

Ikke gå unødvendig nært dyret! Et skadet dyr legger seg ofte ned om det får være i fred. Om man ikke er varsom og dyret føler seg presset, vil det prøve å komme seg videre og i sikkerhet, med de ekstra lidelsene dette medfører. 

Om dyret forlater stedet, ikke følg etter! Dette kan både være farlig og det vanskeliggjør ettersøksjegerens arbeid med å få letet opp dyret, noe som er svært uheldig med tanke på dyrets velferd. 

Avlive eller ikke avlive dyret

Aldri avliv skadet storvilt/elg, rein eller dyr fra dyrehold på egen hånd. Avgjørelsen skal tas av politi eller kommunens ettersøkspersonell eller rein-/dyreeier. 

Det er kun dersom man ikke får tak i politiet, veterinær eller dyreeier innen rimelig tid, og det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt, at man kan avlive dyret på egen hånd. 

Fugler og mindre dyr kan man selv avlive, dersom det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt. 

Ta aldri med deg påkjørt og drept vilt uten tillatelse. 

Unngå påkjørsel

Statens vegvesen har flere råd for å unngå dyrepåkjørsler:

  • Vær spesielt oppmerksom i områder med mye vilt eller husdyr. Disse stedene er ofte skiltet.

  • Elg, rein og sau er flokkdyr. Ser du ett dyr, brems ned og vær oppmerksom på at det kan komme flere. 

  • Et dyr som tilsynelatende er rolig, kan begynne å løpe foran bilen eller bli skremt.

  • Vær ekstra årvåken om morgenen og kvelden, og spesielt i grålysningen/skumringen. 

  • Det er ekstra stor fare for viltpåkjørsler i kalde perioder og etter større snøfall. I snørike vintre søker vilt og rein til brøytede veier. Sport i snøen kan tyde på at det er dyr i området. 

  • Sveip med blikket for å få med deg aktiviteten i vegkanten.

  • Tilpass farten – både etter fartsgrensen og forholdene, slik at du har mulighet til å stoppe opp. Senker du farten fra 80 til 70 km/t reduserer du risikoen for ulykke med 50 %. Treffer du dyret med 10 km/t lavere fart, kan det redde liv.