På denne siden legger vi ut viktig informasjon i forbindelse med årets elgjakt. Informasjonen er også sendt til valdansvarlig pr post, og vi ber om at jaktlagene setter seg inn i regler og rutiner før jaktstart. 

Kommunens kontaktpersoner under elgjakta:

Leder i viltutvalget Aina Isaksen, tlf. 90024271
Utmarkskonsuent Laura Bunse, tlf. 94484107

Kommunens ettersøksgruppe er tilgjengelig etter avsluttet jaktdag:

Steinar Berthelsen, tlf. 90910980
Kåre Nergård, tlf. 95709189
Pål Lium, tlf. 99498579

Informasjon sendt til valdansvarlig

 

Informasjonsbrev til elgvaldene

Sett-elg-skjema

Slaktevektskjema

Slik skal du telle og føre sett-elg - sjekkliste 

Egenrapport elgvald 

Rapportskjema ved påskutt/skadeskutt elg

Rapportskjema feilskutt elg ift. kvote

Skuddtreff - reaksjon og virkning 

Elgens anatomi

Elgklokka 

Annen nyttig informasjon:

Kommunens håndtering av feilskutt elg

Veileder - ettersøk av skadet storvilt 

Hjorteviltregisteret - brukerveiledning 

Sett-og-skutt-appen - brukerveiledning 

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst - med kommentarer 

Hjorteviltforskriften - med kommentarer