Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
illustrasjon-barnefamilier

Moderasjonsordninger foreldrebetaling

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Fra 1. august 2020 har alle 2-,3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

mobbeombud

Årsrapport fra Mobbeombud

Mobbeombud Jon-Halvdan Lenning orienterte i dag Formannskapet om sitt virke

Mobbeombudet skal passe på at alle elever i barnehage, grunnskole og videregående opplæring har et godt psykososialt barnehage- og skolemiljø.