Pleieavdeling med 16 beboerrom

Avdelingssykepleier: Jane O’Dwyer
Epost: jane.odwyer@karlsoy.kommune.no


Telefon til avdelingen: 777 46 062