Pleieavdeling med 16 beboerrom

Avdelingssykepleier: Aleksandra Strugacz
Epost: aleksandra.strugacz@karlsoy.kommune.no

Telefon til avdelingen: 777 46 062