Pleieavdeling med 16 pasientrom.

Avdelingssykepleier: Parabaran Rajalingham
Epost: parabaran.rajalingham@karsloy.kommune.no


Telefon til avdelingen: 777 46 070