Pleieavdeling med 16 pasientrom.

Avdelingssykepleier: Magnhild Christiansen
Epost: magnhild.christiansen@karlsoy.kommune.no
Telefon til avdelingen: 777 46 070