Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030

ØyerFolk.JPG

Kommuneplanen er kommunens overordna styringsdokument med langsiktige mål og retningslinjer for ønsket utvikling. Dette er kommunens første utgave av kommuneplanens samfunnsdel. Gjennom dette dokumentet ønsker vi å legge til rette for en gunstig utvikling i Karlsøy kommune, både når det kommer til samfunnsutvikling, næringsutvikling og tjenestetilbud.

Gjennom prosessen med utarbeiding av planen kom politikerne frem til fire hovedmål som vi skal satse på videre:

  • Øke folketallet til 3000 innen 2030
  • 100 flere arbeidsplasser i privat sektor innen 2030
  • Sikre natur og miljø for fremtidige generasjoner
  • Brukertilfredshet gjennom ansvarsbevisste medarbeidere

Planen i sin helhet kan lastes ned her.

 

Hovedmål1.JPG


Hovedmål2.JPG


Hovedmål3.JPG


Hovedmål4.JPG