Under finner du de fire hovedmålene Karlsøy kommune skal satse på.

Gjennom prosessen med utarbeiding av planen kom politikerne frem til fire hovedmål som vi skal satse på videre:

  • Øke folketallet til 3000 innen 2030
  • 100 flere arbeidsplasser i privat sektor innen 2030
  • Sikre natur og miljø for fremtidige generasjoner
  • Brukertilfredshet gjennom ansvarsbevisste medarbeidere

Hovedmål1.JPG


Hovedmål2.JPG


Hovedmål3.JPG


Hovedmål4.JPG

Ønsker du å lese hele?  Planen i sin helhet kan lastes ned her.