Den interkommunale kystsoneplanen, Kystplan Tromsøregionen, er vedtatt i samtlige 5 kommuner; Karlsøy, Tromsø, Balsfjord, Lyngen og Målselv. Karlsøy var først ute med vedtak, 8. september 2015.

Saksframlegg
Vedtak

Plandokumenter:

Planbeskrivelse
Bestemmelser og retningslinjer
Plankart nordøst
Plankart nordvest
Plankart sørøst
Plankart sørvest