Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
19. februar kl. 10:25

Snøskredfare - Dåfjord vest, Steinnesveien

Vi ønsker å informere dere om en betydelig snøskredfare i Dåfjord vest, Steinnesveien område. Våre observasjoner har indikert en høy risiko for snøskred, men moderat risiko for personskader. 

clear

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel gjelder for perioden 2013-2023. Planen gjelder helt frem til ny arealplan blir vedtatt av kommunestyret. Arealplanen omfatter land- og sjøarealer, og inneholder både vedtatte reguleringsplaner, forslag til ny arealbruk samt hensynssoner innenfor en rekke fagtema. Se egen plan for kystsonen og områder i sjø.

Plankartet og planbestemmelsene er i øvrig juridisk bindende for arealforvaltningen.

Saksframlegg

Vedtak

Plandokumenter:

Planbeskrivelse
Planbestemmelser
Plankart

Vedlegg til planen:

Vurderinger/utredninger:

Temakart: