Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
23. september kl. 13:11

Info Veilys - Veilysrunde og Tilstandsoversikt

Les mer clear
error_outline
20. september kl. 14:11

Oppdatering Arbeid Gamnes Vannverk

Les mer clear
error_outline
20. september kl. 14:06

Service Vannvåg vannverk 20.09.2022 - Kokepåbud fra 14:30 til 17:30

Les mer clear

Kommuneplanens arealdel

Rullering av kommuneplanens arealdel er startet opp, og forslag til planprogram har vært ute til høring og offentlig ettersyn. Planprogrammet ble vedtatt i kommunestyremøte 11. april 2019.

Frist for å sende inn konkrete arealinnspill gikk ut 31. mai 2019. Sammen med omfattende folkemøter og bransjemøter skal drøyt 200 arealinnspill gjennomgås av administrasjonen. Kommunestyret skal i møte 18. juni vurdere hvilke innspill som skal tas med videre i arbeidet og konsekvensutredes. 

 

Eksisterende arealdel er fortsatt gjeldende frem til ny plan er vedtatt, og finnes her.

arealformål_bilde

Kommunestyreworkshop med gjennomgang av innspill til kommuneplanens arealdel

Mellom mars og mai gjennomførte kommunen omfattende folke- og bransjemøter i forbindelse med kommuneplanens arealdel. Det kom inn totalt 232 innspill fra folkemøtene, private initiativ og næringsaktører. Administrasjonen har gjennomgått alle disse, og anbefaler å gå videre med 58 av formålene.