Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommuneplanens arealdel

Rullering av kommuneplanens arealdel er startet opp, og forslag til planprogram har vært ute til høring og offentlig ettersyn. Planprogrammet ble vedtatt i kommunestyremøte 11. april 2019.

Frist for å sende inn konkrete arealinnspill gikk ut 31. mai 2019. Sammen med omfattende folkemøter og bransjemøter skal drøyt 200 arealinnspill gjennomgås av administrasjonen. Kommunestyret skal i møte 18. juni vurdere hvilke innspill som skal tas med videre i arbeidet og konsekvensutredes. 

 

Eksisterende arealdel er fortsatt gjeldende frem til ny plan er vedtatt, og finnes her.

arealformål_bilde

Kommunestyreworkshop med gjennomgang av innspill til kommuneplanens arealdel

Mellom mars og mai gjennomførte kommunen omfattende folke- og bransjemøter i forbindelse med kommuneplanens arealdel. Det kom inn totalt 232 innspill fra folkemøtene, private initiativ og næringsaktører. Administrasjonen har gjennomgått alle disse, og anbefaler å gå videre med 58 av formålene.