Framlagte forslag til reguleringsendring for reguleringsplan Kvalsberg steinbrudd, gnr. 47, bnr. 26 og 28, planID 2015-03, vedtas med følgende dokumenter:

- Reguleringsbestemmelser, med siste revisjon 07.09.2021.

- Rapport fra Sweco: Støyvurdering – Kvalsberg steinbrudd, 17.11.2020.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 12-4 og 12-12.

Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsendring kan påklages, jamfør pbl. § 1-9.

Klagefrist er 3 uker fra kunngjøringsdato.

 

Plandokumentene:

REGULERINGSBESTEMMELSER KVALSBERG STEINBRUDD 2021.pdf

Støyvurdering_Kvalsberget_steinbrudd_A 2020.pdf

Tillegg til planbeskrivelse - reguleringsendring Kvalsberg.pdf

Planbeskrivelse Kvalsberg 2015.pdf

Plankart Kvalsberg 2015.pdf