Gebyrsatser for kommunalt vann.

Abonnement Bolig   kr 1 725,00
Tilknytningsavgift   kr 2 350,00
Forbruksgebyr vann   kr 3,50
Omregningsfaktor m2 til m3, boliger           1:3
Omregningsfaktor m2 til m3, hytte           1:2,2
Omregningsfaktor m2 til m3, driftsbygning           1:2,2
Abonnement næring 0 - 1000 m3   kr 1 760,00
Abonnement næring 1001 - 5000 m3   kr 11 300,00
Abonnement næring 5001 - 10000 m3   kr 21 000,00
Abonnement næring 10001 - 15000 m3   kr 32 000,00
Abonnement næring 15001 - 20000 m3   kr 45 000,00
Abonnement næring 20001 - 30000 m3   kr 67 000,00
Abonnement næring 30001 - 40000 m3   kr 89 000,00
Abonnement næring 40001 - 50000 m3   kr 113 000,00
Abonnement næring 50001 - 75000 m3   kr 170 000,00
Abonnement næring 75001 - 100000 m3   kr 225 000,00
Abonnement næring 100001 - 125000 m3   kr 236 000,00
Abonnement næring 125001 - 150000 m3   kr 245 000,00
Abonnement næring 150001 - 175000 m3   kr 255 000,00
Leie av vannmåler Ø <= 50mm           kr 480,00
Leie av vannmåler  Ø=>51mm           kr 1 260,00
Avlesing av vannmåler    kr 540,00
Bolig/hytte 1 x pr. år.  
Næring 4 x pr. år.   pr. avlesning
Vannøyferga           kr 5 350,00
Stakkvikferga           kr 2 600,00