Bolig og fritidsbolig

           
Årsgebyr abonnement   kr 2 812,50
Forbruksgebyr pr. m3, målt eller stipulert   kr 5,75
Omregningsfaktor m2 til m3           1:3
Tilknytningsavgift           kr 3 750,00
             

Næring

           
Omregningsfaktor m2 til m3, næring           1:2,2
Årsgebyr abonnement 0 - 1000 m3   kr 2 290,00
Årsgebyr abonnement 1001 - 5000 m3   kr 14 700,00
Årsgebyr abonnement 5001 - 10000 m3   kr 27 300,00
Årsgebyr abonnement 10001 - 15000 m3   kr 41 600,00
Årsgebyr abonnement 15001 - 20000 m3   kr 58 500,00
Årsgebyr abonnement 20001 - 30000 m3   kr 87 100,00
Årsgebyr abonnement 30001 - 40000 m3   kr 115 700,00
Årsgebyr abonnement 40001 - 50000 m3   kr 146 900,00
Årsgebyr abonnement 50001 - 75000 m3   kr 221 000,00
Årsgebyr abonnement 75001 - 100000 m3   kr 292 500,00
Årsgebyr abonnement 100001 - 125000 m3   kr 306 800,00
Årsgebyr abonnement 125001 - 150000 m3   kr 318 500,00
Årsgebyr abonnement 150001 - 175000 m3   kr 331 500,00
Årsgebyr leie av vannmåler           kr 1650,00
             

Avlesning vannmåler

           
Bolig/hytte 1 x pr. år.   kr 540,00
Næring 4 x pr. år.   Pr. avlesning
             

Årsgebyr ferger

           
Vannøyferga           kr 7 000,00
Stakkvikferga           kr 3 400,00