Bolig og fritidsbolig

           
Årsgebyr abonnement   kr 3675
Forbruksgebyr pr. m3, målt eller stipulert   kr 7,50
Omregningsfaktor m2 til m3           1:3
Tilknytningsavgift           kr 3 750,00
             

Næring

           
Omregningsfaktor m2 til m3, næring           1:2,2
Årsgebyr abonnement 0 - 1000 m3   kr 3 000,00
Årsgebyr abonnement 1001 - 5000 m3   kr 19 200,00
Årsgebyr abonnement 5001 - 10000 m3   kr 35 700,00
Årsgebyr abonnement 10001 - 15000 m3   kr 54 400,00
Årsgebyr abonnement 15001 - 20000 m3   kr 76 400,00
Årsgebyr abonnement 20001 - 30000 m3   kr 113 800,00
Årsgebyr abonnement 30001 - 40000 m3   kr 151 200,00
Årsgebyr abonnement 40001 - 50000 m3   kr 192 000,00
Årsgebyr abonnement 50001 - 75000 m3   kr 288 800,00
Årsgebyr abonnement 75001 - 100000 m3   kr 382 200,00
Årsgebyr abonnement 100001 - 125000 m3   kr 400 000,00
Årsgebyr abonnement 125001 - 150000 m3   kr 416 200,00
Årsgebyr abonnement 150001 - 175000 m3   kr 433 200,00
Årsgebyr leie av vannmåler           kr 2 150,00
             

Avlesning vannmåler

           
Bolig/hytte 1 x pr. år.   kr 540,00
Næring 4 x pr. år.   Pr. avlesning
             

Årsgebyr ferger

           
Vannøyferga           kr 9 150,00
Stakkvikferga           kr 4 450,00