Avgift ved påkoblet kommunalt avløpsanlegg

Årsgebyr abonnement, bolig kr 4 500,00 
Årsgebyr abonnement, næring kr 4 500,00 
Forbruksgebyr pr. m3, målt eller stipulert  kr 5,65 
Tilknytningsavgift kr 3 000,00 
    

Avgift private avløpsanlegg

Avløpsanlegg inntil 7 m3 Pris inkl mva. Tømmefrekvens
Årsgebyr bolig med slamavskiller kr 2 625,002 år
Årsgebyr bolig med tett septiktank kr 5 250,001 år
Årsgebyr fritidsbolig med slamavskiller  kr 875,004 år
Årsgebyr fritidsbolig med tett septiktank kr 1 750,002 år
Årsgebyr næring med slamavskiller kr 1 750,002 år
Årsgebyr næring med tett septiktank kr 5 250,001 år
Årsgebyr minirenseanlegg kr 5 250,001 år
    
Avløpsanlegg større enn 7m3   
Gebyr pr. 3 tømt våtvolum kr 575,00I samsvar med dimensjonering
 
Tømming utenom tur   
Ekstratømming inntil 7 m3 kr 5 250,00 
Andre ekstraordinære tømmeoppdrag Etter mengde og medgått tid 
 
Timepriser   
Tømmeoppdrag, ordinær arbeidstid kr 1 350,00 
Tømmeoppdrag, overtid kr  2 000,00 
Tillegg for ekstra mannskap, ordinær arb.tid kr 500,00 
Tillegg for ekstra mannskap, overtid kr 750,00 
Tillegg for tømming med traktor kr 1 000,00 
 
Tilsyn private avløp   
Årsgebyr tilsyn private avløp kr 687,50