Avgift ved påkoblet kommunalt avløpsanlegg

Abonnement Bolig   kr 1 550,00
Abonnement Næring   kr 1 550,00
Forbruksgebyr avløp   kr 2,00
Tilknytningsavgift   kr 1 600,00

Avgift tømming av slamavskillere (septik) 

   
Slam bolig    kr 1 800,00
Ekstratømming bolig, tett tank   kr 1 500,00
Slam bolig - Traktortømming   kr 1 200,00
Slam hytte   kr 975,00
Ekstratømming hytte, tett tank   kr 1 500,00
Slam hytte - Traktortømming   kr 2 500,00
Slam næring - inntil 4m3   kr 1 600,00
Slam næring - pr. m3 > 4m3   kr 400,00
Ekstra-/nødtømming, utenom tur    
Slambil pr. time i arbeidstid   kr 1 050,00
Slambil pr. time utenom arbeidstid   kr 1 600,00
Transport pr. km.   kr 17,60