Tilskudd i skogbruket skal stimulere til økt verdiskapning, bærekraftig utnyttelse av skogressursene og bevaring og utvikling av miljøverdier i skog. 

På hjemmesiden til Landbruksdirektoratet finner du informasjon om de ulike tilskuddsordningene og hvordan du søker. Du kan også ta kontakt med landbrukskontoret.