På oppfordring fra Vilt- og innlandsfiskenemnda, og med bakgrunn i observert rev på Ringvassøya og andre predatorer i kommunen, har kommunestyret innført skuddpremie på rev, villmink, røyskatt og kråkefugl. Det settes av 10.000 kr årlig til denne ordningen. 

Følgende skuddpremier er vedtatt:

Rev kr 500,-

Villmink kr 200,-

Røyskatt kr 100,-

Kråkefugl kr 50,-

Grunneiers tillatelse må foreligge for å utøve jakt og fangst. 

Innlevering: 

Felt vilt kan leveres i skranken på Rådhuset i vår ekspedisjonstid fra kl. 09 - 14.30. Vi tar opptelling og utbetaling fortløpende, ca. en gang i måneden. 

Merk posen med ditt navn, adresse, telefonnummer, kontonummer, type vilt og antall samt innleveringsdato. 

På kråkefugl skal begge føtter leveres. For premiering av rev, mink og røyskatt er det nok å levere inn haler, evt. hele dyret. 

Jakttider:

Villmink: hele året

Rødrev: 15.7. – 15.4.

Røyskatt: 21.8. – 15.3.

Kråke: 15.7. – 31.3.

Ravn: 10.8. - 15.3.

Skjære: 10.8. - 28./29.2.

Iht. jakt- og fangsttider fra 1. april 2017 til 31. mars 2022:  https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/bilder/temabilder/jakt-og-fangst/jakttider2017-2022.pdf