Hva kan du få støtte til?

Fondet skal stimulere til markedsføring av og rekruttering til sjømatnæringene i Karlsøy, og vil på den måten bidra til vekst og utvikling i Karlsøy. 

Sjømatfondet tildeler stipend/tilskudd til:

  • Elever på videregående utdanning, studenter, lærlinger, m.m. innenfor maritim og marin sektor kan søke om inntil 20.000 kr per år.
  • Fiskere som tar sikkerhetskurs, kystskipperkurs, radiokurs og lignende kan søke om 50% økonomisk støtte. 
  • Prosjekter innen blå næring og blått tema kan også søke. 

Når er søknadsfristen?

Søknadsfrister 15. mai og 15. september, og behandles i møter fondsstyret i juni og oktober. 

Slik søker du

For å søke om støtte må du fylle ut søknadsskjemaet du finner her: Søknad til Sjømatfondet. Skjemaet sendes til postmottak@karlsoy.kommune.no. sammen med dokumentasjon. 

Hva slags dokumentasjon som legges ved søknaden avhenger av hva du søker støtte til. Er det stipend til utdanning bør for eksempel dokumentasjon på skoleplass være lagt ved søknaden. 

Er det noe dokumentasjon som mangler i søknaden din vil vi be om at du sender det til oss.  

Kontakt oss

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med plan og utviklingsenheten på epost postmottak@karlsoy.kommune.no eller ved å ta kontakt med oss på telefon 77 74 60 00.

Vedtekter

Les vedtektene til sjømatfondet her. Vedtekter sjømatfondet - justering 2024.pdf