1.   Ved menighetsrådets utlån kunngjøres det til låntaker at programmet skal ha hovedvekt på kristen

      sang eller forkynnelse.

2.   Programmet skal være godkjent av sokneprest før kunngjøring av arrangement kan foretas.

3.   For utlån til egen inntekt skal det betales husleie.

      Til godkjent formål uten egen inntekt tas det ikke husleie for.

 

                                                                                             Karlsøy menighetsråd