1.         Dager det ikke skal leies ut:

a)  Ved konfirmantpresentasjon (ofte 1. og 2. søndag i oktober)

b)  Allehelgensøndag (1. og 2. søndag i november)

c)   Lysmesse. Deltagende kor eller korps kan låne til salg av kaffe/lodd.

d)  Vårfesten i Ringvassøy kirke.

2.         Ved konfirmasjon får leietaker ikke tilgang til bygget før etter

            konfirmasjonsgudstjenesten. Dette gjelder også plassering av matvarer.

3.        Kontaktperson for utlån av menighetssal til dåpsarrangement, minnesamvær og

           konfirmasjon, er av menighetsrådet delegert til kirkevergen i samarbeid med

           kirketjener.

4.        Leietaker skal oppgi èn person som ansvarlig.

5.        Nøkkel for utlån formidles av kirketjener i samarbeid med kirkeverge.

6.        Leietaker er forpliktet til å vaske og gjøre rent etter seg.

7.        Husleie innbetales til Karlsøy menighetsråds konto: 4750 11 00761  

8.        Brannforebygging.

           Følgende plikter påhviler leietaker:

           a)  Gjøre seg kjent med branninstruks som står oppslått i rommet.

           b)  Orientere seg angående brannslukningsutstyr i leiearealene.

           c)  Holde rømningsveier ryddig og åpne.

           d)  Se til at levende lys ikke kan forårsake brann.

9.        Restriksjoner.

           a)  Kirkene er røykfrie.

           b)  Overnatting i kirkens rom er ikke tillatt.

           c)   Det er ikke tillatt å medbringe hund i bygget, med unntak av førerhund.

 

Utlån til andre sammenkomster/arrangementer avgjøres av kirkeverge i samråd med menighetsrådets leder.

                                       

 

                                                        Karlsøy menighetsråd