Hvem kan vi hjelpe

 • personer over 18 år som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.
 • personer med langvarige og sammensatte behov for psykisk helsehjelp
 • personer som befinner seg i en livskrise eller en sterkt belastet livssituasjon
 • personer med rusutfordringer
 • pårørende 

Hva kan vi hjelpe deg med

Vi tilbyr individuelle støttesamtaler på vårt kontor, eller hjemme hos deg uansett hvor i kommunen du bor. 

Eksempler på hva tjenesten kan være:

 • Støttesamtaler, veiledning
 • Forebyggende arbeid
 • Koordinering av tjenester
 • Individuell plan
 • Nettverksbygging
 • Strukturering av hverdagen
 • Boveiledning Boveiledning - Karlsøy kommune (karlsoy.kommune.no)
 • kartlegging av rusproblematikk og/eller avhengighetsproblematikk
 • oppfølging før, under og etter behandling
 • Vi arrangerer gruppebaserte aktiviteter.
 • Oppfølging ved legemiddelassistert behandling (LAR)
 • Lavterskeltilbud

Slik kommer du i kontakt med oss

Du kan møte oss på rådhuset hvor vi har egne kontorer i 2.etasje vis-à-vis fysioterapeutene.

Åpningstid/Telefontid 

Mandag - Fredag:

Kl. 09.00 - 11.30.

Lunsj: 11.30 -12.00.

Kl. 12.30-15.00.

Besøksadresse 

Rådhusveien 41, 9130 Hansnes

Postadresse 

Psykisk helsetjeneste

Rådhusveien 41, 9130 Hansnes

Kontaktpersoner

Fagleder: Hege Evanger, telefon: 777 46 055, e-post: hege.evanger@karlsoy.kommune.no

Rus og miljøveileder Mads Hellenes Harlund, telefon: 477 03 543, e-post: mads.hellenes.harlund@karsloy.kommune.no

Boveileder Gunhild Tøllefsen Jensen, telefon: 908 11 578, e-post: gunnhild.jensen@karlsoy.kommune.no

Miljøterapeut Ingebjørg Lavoll, telefon: 91816425, e-post: ingebjorg.lavoll.gjesvik@karlsoy.kommune.no

Psykiatrisk sykepleier Christine Fremstad, telefon: 47510595, e-post: christine.fremstad@karlsoy.kommune.no

Sykepleier Tiril Henriksen, telefon: 48203787, e-post: tiril.henriksen@karlsoy.kommune.no

Sykepleier Thomas Lie, telefon: 94842791, e-post: thomas.lie@karlsoy.kommune.no

Dersom du trenger mer informasjon eller du har spørsmål du ikke føler blir besvart her må du gjerne ta kontakt med oss. Unngå sensitive opplysninger dersom du sender epost.

Lavterskeltilbud

Vi tilbyr lavterskeltilbud som turer ut i naturen, en til en og fellesturer, kafè på Hansnes og strikkekafè i Vannvåg. 

Tilbudene er gratis.

Slik søker du

Her finner du søknadsskjema: Søknadsskjema for våre tjenester

Ønsker du å søke hjelp kan du ringe, komme innom kontoret vårt, sende oss en e-post, få henvisning fra legen din eller NAV.

Har du behov for hjelp med søknadsskjema, kan vi hjelpe deg med det. 

Søknadsskjemaet sendes til 

Psykisk helsetjeneste

Rådhusveien 41, 9130 Hansnes