Landbrukskontoret har forvaltningsanvar etter følgende lover:

  • jordloven
  • skogbruksloven
  • konsesjonsloven

I tillegg tilbyr landbrukskontoret veiledning på følgende områder:

  • oppstart/overtagelse av gårdsdrift eller skogbruksvirksomhet
  • tilskuddsordninger innen landbruk og skogbruk og muligheter for finansiering

Landbrukskontoret leier også ut fôr- og jordprøvetaker, og har emballasje til jord-, fôr- og gjødselprøver. 

Kontaktperson: Laura Bunse, Konsulent for landbruk og utmark

Telefon: 77 74 60 43 og epost

Postadresse: Karlsøy kommune, Postmottak, Rådhusveien 41, 9130 Hansnes 

Besøksadresse: Rådhusveien 41, 9130 Hansnes 

For besøk kan det være lurt å avtale time på forhånd.