Landbrukskontoret har forvaltningsansvar etter følgende lover:

  • jordloven
  • skogbruksloven
  • konsesjonsloven

I tillegg tilbyr landbrukskontoret veiledning på følgende områder:

  • oppstart/overtagelse av gårdsdrift eller skogbruksvirksomhet
  • tilskuddsordninger innen landbruk og skogbruk og muligheter for finansiering

Landbrukskontoret leier også ut fôr- og jordprøvetaker, og har emballasje til jord-, fôr- og gjødselprøver. 

Kontaktperson er Celine Lium, landbruk- og  utmarkskonsulent. 

Telefon: 77 74 60 43 

Epost: celine.lium@karlsoy.kommune.no

Besøksadresse 

Rådhusveien 41

9130 Hansnes

For besøk kan det være lurt å avtale time på forhånd.