For deg som vil starte opp som bonde eller skogbruker kan det være mange regler, søknader og ordninger å forholde seg til.

Ta kontakt med landbrukskontoret for informasjon om regelverk og tilskuddsordninger. Vi oppretter også produsentnummer som du trenger for å kunne levere landbruksprodukter. 

Du finner også mye informasjon og huskelister for nye bønder og skogbrukere på nett:

Landbruksdirektoratet 

Landbruksutdanning

Du kan også laste ned denne brosjyren