MELVIK KAPELL

Fra ca. 1450. Fiskeværkapell for Vanna: Torsvåg, Vannvåg, Kvitnes.
Eksisterte 1400-tallet.

NORDSKAR KIRKE

Grindmarka. Bygd ca. 1590.

SØRFJORDEN KIRKE

Bygd 1862.

HELGØY KIRKE

1.Gml. bygd ca. 1660 i Kirkvika. Revet andre halvdelen av 1800-tallet. Trolig ca. 1889.

2.Bygget som korskirke i 1741 i Hemnes i Helgeland. Tatt ned i 1872 og fraktet til nikkelverket på Hamn i Senja og gjenoppbygget som langkirke i 1876/77. Så i 1888 da nikkelverket ble nedlagt ført til Helgøy og oppført. Innvidd 03.07.1889 av biskop J. N. Skaar. Sokneprest Møller. Langkirke.

Kirka ble kjøpt for kr 7000,- inkl. 2 kirkeklokker, 3 lysekroner, altertavle(maleri), døpefont, alterduk, messehagl, lysestaker, orgel m.m. Mur og rep. kom på kr 12-13000,-.

Siste kirkehelg m/konfirmasjon (18 stk) 17.07.1966.

KARLSØY KIRKE

1.Den første kirka på Karlsøya ble antakelig bygget mot slutten av det 13. århundre. Hvor den lå og hvordan den så ut, vet vi dessverre ingenting om. Imidlertid nevner en omreisende biskop i 1419 i sine skildringer at det var kirke på Karlsøya.

2. Ca. 1620. Langkirke. Rep. i 1732. Påbygd 1770. Utvidet med 2 sidefløyer i 1790.
1824: Nytt golv i våpenhuset. 1834: Nytt golv, nye vindu og utvendig maling.
1839-40 Våpenhuset revet. Sto i 1861. Revet i slutten av 1800-tallet??

3. Ferdig 1854. Innvidd 20.10.1854. Arkitekt: Hans Linstow. Byggmester Løkke i Tromsø
(500 spesiedaler). Mur bekostet av gjestgiver Dreyer for 250 spesiedaler. Tømmeret kjøpt for
780 spesiedaler.Langkirke. 570 sittepl. 1865: Orgel. 1897: Mur rundt kirka.
1906: Nytt orgel.
Siste kirkehelg m/konfirmasjon (31 stk) 04.07.1978.

SENGSKROKEN KAPELL

Innvidd 02.09.1962 av biskop Monrad Norderval. Sokneprest Ivar Jørpeland. Langkirke. Arkitekt: Knut P. Bugge(Billefjord kapell).1993: Benevnes kirke av biskop Ola Steinholdt.
Første konfirmasjon 14.07.1963. 226(174) sittepl.
1963: Altertavle. 1981: Galleri. 1986: Bårehus. 2002: Nytt orgel innvidd 08.09.2002.

RINGVASSØY KIRKE

Vigslet 12.06.1977 av biskop Kristen Kyrre Bremer. Sokneprest Kjeld Ingebrigtsen.
Arkitekt: Nils J. Toft. Byggmester Hans Robertsen. 400 sittepl.
1980: Nytt pipeorgel. 1983: Liturgisk utstyr. 1990: Kunstnerisk utsmykning av kirka og utvendig kors.

REINSKAR KAPELL

Privateid. Bygd i 1988. Innvidd 04.12.1988. Langkirke. Arkitekt: Ric. Bjørn A/S. 108 sittepl. Orgel: Harmonium.

NORDEIDET BEDEHUSKAPELL

Privateid. Bygd i 1957. Langkirke. Arkitekt: Kollin Sørensen. Påbygg 1984. Husorgel.

VANNVÅG BEDEHUS

1907