1450 ca. Melvik kapell oppført.

1588 Kirker i Torsvåg, Vannvåg, Kvitnes, Karlsøya og Helgøya.

1590ca. Nordskar kirke oppført.

1620 Karlsøy kirke(gml langkirke) oppført.

1660ca. Kirke i Kirkvika(Helgøya) oppført.

1776 Karlsøy eget prestegjeld.

1781 Helgøy overført til Karlsøy fra Tromsen.

1843 Karlsøy kirkegård(Eidet) etablert.

1847 Hjelpekirkegård i Holmbukt i Sørfjorden.

1850 Finnkroken kirkegård på Risøya(Kirkegårdsøya) innvidd

1854 Karlsøy kirke vigslet.

1862 Sørfjorden kirke oppført.

1862 Kirkvika kirkegård(Helgøya) fullsatt.

1867 Karlsøy kirkegård(i været)fredet fram til.

1870 Engholmen kirkegård(Helgøya)tatt i bruk.

1873 Karlsøy kirkegård(Stornes) etablert og innvidd.

1879 Likhuset flyttet til Karlsøy kirkegård.

1889 Helgøy kirke vigslet.

1898 Karlsøy kirkegård(Eidet) nedlagt.

1907 Vannvåg bedehus oppført.

1912 Lyngnes kirkegård etablert.

1913 Lyngnes kirkegård innvidd.

1918 Finnkroken kapell vigslet.

1926 Sengskroken kirkegård etablert og innvidd.

1932 Helgøy kirkegård etablert og innvidd.

1937 Engholmen kirkegård(Helgøya) fullsatt.

1938 Sørlenangen kirkegård etablert.

1943 Reinskar kirkegård etablert.

1944 Reinskar kirkegård innvidd.

1951 Lensmann Helsing flytter til Hansnes.

1952 Nord-Hålogaland ble eget bispedømme.

1958 Nordeidet bedehuskapell vigslet.

1962 Dåfjord kirkegård innvidd.

1962 Sengskroken kapell vigslet.

1964 Regulering av kommunegrensene(Lenangen overført til Lyngen).

1970 Kommuneadministrasjonen flytter til Hansnes.

1973 Opprettelse av stilling kirkegårdsarbeider.

1973 Kirkelig grenseregulering: Bare Vannøya og Helgøya skulle tilhøre Helgøy sokn.

1977 Ringvassøy kirke vigslet.

1983 ”Moralrapporten”.

1985 Første kvinnelige prest i Karlsøy.

1986 Frivillig fellesråd i Karlsøy.

1988 Reinskar kapell vigslet.

1992 Kirkevergestilling (½) ansatt (før dette kommunalt ansatt).

1997 Ny kirkelov.

2002 Sammenslåing av Helgøy og Karlsøy sokn.

2009 Sengskroken kapell fikk kirkestatus.