Jakt og jakttider

 

Oversikt over grunneierlag i Karlsøy kommune

 

REINØYA

 

Reinøy utmarkslag

Gjelder hele Reinøya med unntak av 1 større eiendom i Reinskar og 1 større eiendom på Søreidet på Reinøya. Jakt og fiskeforvaltning.

Leder: Kjellag Klemetsen, 9132  Stakkvik,  77747196 / 99248023

Kortselger: Inatur

 

RINGVASSØYA

Løvslett, Hansnes og Skattøra grunneierlag

Kart over lagets område.jpg

Organisert innafor gnr. 43, 44 og 45 og grenser opp mot Hessfjord Sameie og Grunnfjord utmarkslag mot gnr. 6.

Leder: Robert Robertsen, 9130  Hansnes, 92438970

Kortselger: Robert Robertsen, 92438970

                 John Pedersen, 91633610

                 Jan Richardsen, 99276500

 

Grunnfjord grunneierlag

Begge sider i Grunnfjord. Grenser mot Hansnes og Dåfjord

Jakt og fiskeforvaltning.

Leder: Sigmund Karlsen, Grunnfjord, 9130  Hansnes. 99711158

 

Hessfjord sameie

Salg av jaktkort på inatur.no

Kart over lagets område.jpg

Grenser mot Grågård fra Nordnes i Hessfjord mot høyeste fjell ca 300 m vest for topp Blåfjell. Grenser mot Lanes i sør. Jakt og fiskeforvaltning.

Jakt fra10. september til 23. desember. Jakt med hund fra 1. oktober. 5 ryper pr dag.

Leder: Gry Årnes, Hessfjord, 9130  Hansnes.  90633594

Kortselgere: Arild Isaksen 99638510, Vidar Nylund 90956103

 

Gamnes utmarkslag

Salg av fiskekort på inatur.no

Salg av jaktkort på inatur.no

Grenser mot Hessfjord, Dåfjord almenning, Skogsfjord og Tromsø grense. Jakt- og fiskeforvaltnng.

Kart over lagets område.jpg

Jakt fra 15. september til 23. desember. Tillatt med hund fra 1. oktober.

Leder: Frank Rognsaa                                               

 

Soltinddalen sameie

Salg av jaktkort på inatur.no

Salg av fiskekort på inatur.no

Kart over lagets område.jpg                                              

 

Området Dåfjorddalen, grenser mot Gamnes, Hessfjord  og Skogsfjordvatn sitt område. Jakt og fiskeforvaltning.

Her mangler vi oppdatert informasjon.

 

Skogsfjordvatn grunneierlag

Hjemmeside

 

Skogsfjordelva:

Kortsalg
Fiskekort selges kun på Inatur: http://scanatura.no/webshop?id=778

Fisketider og priser:
1. juli –31. august.
Fiskekortet gjelder fra kl. 1800 til kl. 1400 neste dag. Elva er fredet fra kl. 1400 til kl. 1800 alle dager, samt onsdager fra kl. 1800 til torsdag kl. 1400.
Pris pr. kort er kr. 150,-.  Det selges inntil 10 kort pr. døgn.
Fiskere anmodes om å melde fangstrapport elektronisk til Inatur, samme nettadresse som det kjøpes kort.  Nytt kort fås ikke kjøpt før fangstrapport er levert.


Fiskeregler:
• Døgnkvote på maks. 1 laks. Når kvoten er tatt skal fisket umiddelbart avsluttes.
• Det er forbudt å fiske med sluk, wobbler eller lignende, kun flue og mark. Bruk av klepp er forbudt.
• Det er forbudt å bruke søkke (eks. blysøkke i forbindelse med markfiske) nedenfor Jensbakkholla.
• Det praktiseres rullerende fiske – vis hensyn og vik plass etter noen kast!
• Barn under 16 år kan fiske på foresattes kort når foresatte ikke fisker.
• Fiskerne har ansvar for desinfeksjon av eget utstyr.
• Dokumentasjon på betalt fisketrygdavgift må medbringes under fisket.


Oppsyn:
Grunneierlaget har organisert oppsynstjeneste. Oppsynsmann er gitt myndighet til å kontrollere fiskekort og at regler overholdes.
Ivareta naturen:
Grunneierlaget oppfordrer alle til å rydde opp søppel. Ta ditt ansvar for å gjøre det trivelig for deg og andre! 

Henvendelser:
Ved behov kan det gjøres forespørsler til grunneierlaget tlf. 97501095 eller 95058391.

 

Leirbogdalen sameielag

Lite konsentrert område i utmarksområde under gnr. 11 i Skogsfjord. Jakt og fiskeforvaltning.

Jakt fra 10. september til 23. desember. Jakt med hund fra 10. september. Frist for deltakelse 1. jaktuk er 5. september.

6 kort pr døgn inkl grunneiere. 5 ryper og 1 orrfugl pr dag. 

Leder: Marit Pettersen, Skogsfjord, 9130 Hansnes 91364199

Kortselger samme, samt Fred Willy Pettersen 90783056.

 

VANNØYA    

 

Vestre Vannøy grunneierlag

Gjelder området på nordvestre Vannøya, grenser mot gnr. 58 - Burøysund og mot gnr. 3 på Vannøya. Jakt og fiskeforvaltning.

Tillatt med hund fra 1. oktober.

Kontakt: Johnny Mikalsen, tlf. 41543450
Kortsalg: J. Mikalsen (matkroken)
Tlf. 777 49 630

 

Skipsfjord utmarkslag

Innafor Skipsfjord landskapsverneområde. Jakt og fiskeforvaltning

Leder: Wiggo Ditlefsen, Gamnes, 9130 Hansnes. 90720099

Kontakt:Johnny Mikalsen, tlf. 41543450
Kortsalg:  J. Mikalsen (Matkroken)
Tlf. 777 49 630

 

Kvalshausen utmarkslag

Lite område i Kvalshausvik på Vannøya

Fiske og jaktforvaltning

Jakt fra 15. september til 12. desember.

Jakt med hund fra 1. oktober.

3 kort pr dag.

Leder: Borgny With, Lanesøyra, 9135  Vannvåg. 77749183 / 41693612

 

Lanesøyra grunneierlag

Grunneiere på strekningen Lanesøyra / Vannstua på eiendommene gnr 49 på Vannøya.

Jakt fra 10. september til 23. desember. Kortbestilling og informasjon via e-post: lanesoyragrunneierlag@live.no

Leder: Asle Morten Karlsen tlf 90148788

 

Vannvåg utmarkslag

Innafor gnr. 50  Vannvåg. Jakt forvaltning.

Kun sesongkort, 8 pr sesong.

Jakt fra 10. september til 23. desember.

Tilltatt med hund.

Jaktadm.: Alf-Erik Veipe tlf 90878747. Epost: aeveipe@gmail.com

Helene Kristoffersen, Nordre Vannvåg, tlf 77749232

Jakt fra 10. september til 15. mars.

Tillatt med hund.

5 kort pr dag.

 

Hamre utmarkslag

Hjemmeside

Kart over lagets område

Innafor Hamre på Vannøya.- deler av gnr. 3. Jakt og fiskeforvaltning.

Jakt fra 10. september til 22. desember.

Jakt med hund ikke tillatt.

5kort pr dag (1. uka 3 kort)

Kun nettsalg.

Leder: Jan Nygård, 9136 Vannareid.

 

Kolvik / Hamre grunneierlag

Gjelder eiendommene 3/2 og 3/3.

Jaktforvaltning

Jakt med hund ikke tillatt.

Leder: Reidar Klingenberg, Tomasjordvn. 223, 9024 Tomasjord. 90973392

 

REBBENESØYA

 

Forvaltning av småviltjakt i Breivika, Rebbenesøy, gnr 19 bnr 4 

Fra 25 august 2013 er det Karlsøy jeger- og fiskeforening som forvalter småviltjakta på eiendommen gnr/bnr 19/4 i Breivika på Rebbenesøya.

Kortselger : Irene Larsen, Rebbenes

Tlf 95811905

Epost: irene@rebbenesoy.com

Antall kort som selges pr døgn: 5 stk

Maks antall døgn sammenhengende: 3

Pris pr døgn : 200 kr.

Pris for kommunens innbyggere pr. døgn: 150 kr

Pris for medlemmer av Karlsøy jeger og fiskeforening: 100 kr

Jakttid: 10.september – 15.mars. Jakt med og uten hund har samme pris.

Kortsalget starter 25. august. Ved overtegning, prioriteres medlemmer av Karlsøy jeger-og fiskeforening, deretter kommunens innbyggere, deretter andre. De som ønsker jakt kort i første jaktuke , vil få beskjed om dette 7 dager før jakta starter. Etter denne periode, vil «først til mølla prinsippet» gjelde

Dersom det bestilles jaktkort og det bekreftes at du har fått plass, må dette betales uansett om du benytter det eller ikke.

Bag limit: 5 ryper pr dag

Det er krav om å levere fangstrapport til kortselger eller pr. e-post til leder av KJFF karlsoyjff@outlook.com

Kart over området