Friluftsrådet jobber blant annet med:

- Skoleprosjektet Læring i friluft

- Friluftsskoler

- Tilrettelegging for friluftsliv

- Turkart og turkort

- Skilting og merking av turstier

- Aktivitetstilbud til barn og unge, funksjonshemmede og eldre

- Statlig sikra friluftsområder

- Friluftsliv i et folkehelseperspektiv

- Informasjonsarbeid om friluftsliv

Les mer om Ishavskysten friluftsråds arbeid på deres hjemmeside