Skal du overta en landbrukseiendom og har behov for finansiering? Må driftsbygningen utbedres eller skal du bygge bolig på gården? Ønsker du å videreutvikle tilleggsnæring på gården?

Du kan søke om lån og tilskudd fra bl.a.: 

Landkredittbank

Innovasjon Norge

Sametinget

Næringsfondet

Sjekk også Landbrukslån for en oversikt over hvilke banker som tilbyr dette. 

Ta kontakt med landbrukskontoret for spørsmål om Innovasjon Norge og det kommunale næringsfondet.