Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Traktor på gammel eng

Karlsøy kommune er nå i gang med oppfølging av driveplikten

Hva er driveplikt?

Driveplikt betyr at du som eier av jordbruksareal, uansett størrelse, det innebærer fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite, har plikt til å drive jorda. Driveplikten er varig og personlig. Det betyr at den gjelder fra du overtar en eiendom til du overdrar den til noen andre. I sameie har hver enkel sameier driveplikt.