Søknad om tilskudd til avløysing ved sykdom, fødsel o.l. leveres elektronisk i Altinn

Søknadsfristen er ett år etter siste dag i perioden du søker tilskudd for. 

For mer informasjon om hva du har krav på, hvordan du fyller ut søknaden og hvilken dokumentasjon som kreves, se her