Hvem kan vi hjelpe

Vi hjelper personer som bor eller oppholder seg i Karlsøy kommune, og som har behov for hjelp til å takle rus- eller psykiske problemer/lidelser.

Hva kan vi hjelpe deg med

Vi tilbyr individuelle støttesamtaler på vårt kontor, eller hjemme hos deg uansett hvor i kommunen du bor. Vi kan hjelpe til med følgende:

  • Råd og veiledning til deg og/eller pårørende.
  • Vi kan koordinere ulike tjenester til det beste for deg, og ved behov følge deg opp over tid.
  • Vi etablerer ansvarsgruppe for personer med sammensatte behov. 
  • Vi bistår for å finne sosiale aktiviteter.
  • Vi arrangerer gruppebaserte aktiviteter.
  • Vi kan gi deg hjelp til å strukturere hverdagen.
  • Vi hjelper til ved innleggelse i institusjon og vi lager et ettervernopplegg til deg etter oppholdet.
  • Legemiddelassistert behandling (LAR)

Søknadsskjema for våre tjenester

Hvordan kommer du i kontakt med oss

Vi er et lavterskeltilbud og du må gjerne ta direkte kontakt med oss på telefon eller ved direkte oppmøte hos oss.

Du kan også ta kontakt med fastlegen din, NAV eller spesialisthelsetjenesten og be om å henvise deg til oss.

Kontaktinformasjon

Vi kan besøkes på vårt kontor i Rådhuset på Hansnes:

Mandag - Fredag:

Kl. 09.00 - 11.30.

Lunsj: 11.30 -12.00.

Kl. 12.30-14.30.

 

 

Kristin Nylund                                  77 74 60 52 / 950 58 470
Fagleder/Psykiatrisk sykepleier

Hege Evanger                                   77 74 60 55
Sosionom

Iselin Kristin Solberg                      48029317
Helsefagarbeider

Ingebjørg Lavoll                               77 74 60 57
Miljøterapeut          

Andrea P Heide                                 77 74 60 51 

Sykepleier

 

 

Krisesenteret for Tromsø og omegn

Får du vite at du ikke er noe verdt? Blir du truet, slått eller mishandlet? Har du blitt voldtatt eller seksuelt misbrukt? Ta kontakt.

Karlsøy kommune har avtale med Krisesenteret for Tromsø og omegn. Vi kan videreformidle kontakt eller du kan ta direkte kontakt med Krisesenteret på deres døgnåpne telefon 776 11 060. Du kan også sende Krisesenteret en e-post . De som jobber der har taushetsplikt, og tjenesten er gratis. Det blir ordnet tolk ved behov.

Du kan også få mer informasjon om blant annet vold, rettigheter og Krisesenteret`s tilbud på Krisesenteret sin nettside .

 

Engelsk/English:

Does someone tell you that you are worthless? Are you being threatened, beaten or abused? Have you been raped or otherwise sexually molested? Get in touch.

Call Krisesenteret i Tromsø og omegn 24/7  on 776 11 060 or send an email .

You can read more about Krisesenteret here .