Planregisteret finner du her.

Klikker du på knappen "kartlag" så vil du få opp en meny på høyresiden hvor du kan velge hvilke kartlag du ønsker å se. 

Ved å zoome inn og klikke på et område/reguleringsplan, får du opp informasjon i en kolonne til høyre. Under kartlagsinfo har du mulighet til å laste ned alle dokumenter tilknyttet området på arealplansnivå og/eller reguleringsplannivå. I tillegg kan du enkelt se hvilket arealformål området er avsatt som.