Karlsøy kommune er en del av tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark, noe som gir våre innbyggere flere økonomiske fortrinn. Målsettingen med tiltakssonen er å gjøre området mer attraktivt for bosetting, næringsvirksomhet og arbeid, og dermed stimulere til positive utviklingstrekk. Tiltakssonen omfatter alle kommuner i Finnmark samt sju kommuner i Nord-Troms: Karlsøy, Nordreisa, Kåfjord, Skjervøy, Kvænangen, Lyngen og Storfjord.

Fritak for arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgiften er regionalt differensiert. For de fleste virksomheter som er lokalisert i en kommune i Nord-Troms eller Finnmark er det fritak for arbeidsgiveravgift.

Fritak for el-avgift på forbruk

Elektrisk kraft som leveres husholdninger og offentlig forvaltning i Finnmark og følgende kommuner i Nord-Troms: Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord (tiltakssonen) er fritatt for el-avgift. For all næringsvirksomhet i tiltakssonen er det redusert avgift for kraft som leveres. Det er heller ikke merverdigavgift på strøm levert i dette området.

Nedskriving av studielån

Alle som bor og jobber i Nord-Troms og Finnmark vil kunne få en årlig skattefri nedskrivning av studelånet på 10% av lånebeløpet og maksimalt kr 25.000 per år. Lånekassen fastsetter kravene som må være innfridd.

Reduksjon i personbeskatningen

Det gjelder særskilte regler for skatt på alminnelig inntekt for skattytere i Nord-Troms og Finnmark. Skattesatsen i tiltakssonen er på 20,5%, noe som er 3,5% lavere enn resten av landet. 

Trinnskatten som innførtes fra og med inntektsåret 2016, erstattet toppskatt på høye inntekter. Den særskilte skattefordelen i toppskatten (redusert sats) som bosatte i Finnmark og Nord-Troms har fått tidligere, er videreført ved at skattesatsen i trinn 3 er satt til 8,7 % for denne regionens bosatte.

Personlige skatteytere som er bosatt i Nord-Troms og Finnmark får i tillegg et særskilt fradrag i alminnelig inntekt på kr 15.500 (Klasse 1 og 2).

 

Du kan lese mer om tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark her.