Karlsøy kommune er en del av tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark, også kjent som Finnmarksfradraget. Dette gir økonomiske fordeler til innbyggerne. Målet med tiltakssonen er å skape en attraktiv region å bo, arbeide og drive næringsvirksomhet i. Tiltakssonen omfatter alle kommuner i Finnmark samt sju kommuner i Nord-Troms: Karlsøy, Nordreisa, Kåfjord, Skjervøy, Kvænangen, Lyngen og Storfjord.

  • Fritak for arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgift er en avgift som arbeidsgivere må betale for sine ansatte som en del av finansieringen av folketrygden. 

  • Nedskriving av studielån.

Du kan få slettet ti prosent av studielånet ditt, maksimalt 30 000 kr hver år. Grunnskolelærere kan få slettet ytterligere 20 000 kr. Du må bo i tiltakssonen sammenhengene i 12 måneder for å få redusert gjelden din. Les mer om nedskriving av studielån på Lånekassen sine nettsider her Finnmark eller Nord-Troms (lanekassen.no).

  • Fritak for el-avgift på forbruk.

Elektrisk kraft som leveres husholdninger og offentlig forvaltning i tiltakssonen er fritatt for el-avgift. For all næringsvirksomhet i tiltakssonen er det redusert avgift for kraft som leveres. Det er heller ikke merverdiavgift på strøm levert i dette området.​

  • Reduksjon i personbeskatningen

Det gjelder særskilte regler for skatt på alminnelig inntekt for skatteytere i Nord-Troms og Finnmark. Skattesatsen i tiltakssonen er på 18,5%. Det er lavere enn resten av landet. Det gis også et skattefradrag på alminnelig inntekt på 20 000 kr. 

Trinnskatt er en progressiv skatt på brutto lønn og annen personinntekt som erstatter inntekt. Dette kan være sykepenger, uføretrygd, arbeidsavklaringspenger eller pensjon. Denne skatten er satt til  11,4 % i tiltakssonen.