Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helgestillinger Karlsøy sykehjem

Karlsøy sykehjem har ledige stillinger på helg for fast ansettelse på avdeling Vanntind, Stortind og Soltind. Det er mulig å søke om hver tredje helg eller annenhver helg.

BRANNMESTER / BEREDSKAPSLEDER

Karlsøy kommune har ledig 100% fast stilling som brannmester/beredskapsleder for Karlsøy brann- og redningstjeneste. Stillingen er tillagt enhet for kommunalteknisk drift.

Brann- og redningstjenesten er etablert med hovedbrannstasjon på kommunesenteret Hansnes, samt 3 bistasjoner/beredskapsdepoter. Totalt er ca. 30 deltidsstillinger tilknyttet tjenesten. Enhetsleder for kommunalteknisk drift er brannsjef i kommunen. Karlsøy kommune har brannvernsamarbeid med Tromsø brann og redning KF og Lyngenfjord brann og redning. Samarbeidet inneholder kjøp av overordnet innsatsledelse, leder forebyggende og tilsyn av særskilte brannobjekter.

Stillingen inngår i beredskapsstyrken, noe som medfører plikt til bæring av radioterminal og telefon. Kontorsted er Hansnes.

Kommuneplanlegger

Karlsøy kommune har ledig 1 års vikariat som kommuneplanlegger, med mulighet for fast ansettelse.

Avdelingssykepleier

Er du vår nye kollega?

Karlsøy sykehjem søker ny avdelingssykepleier på avdeling Stortind. 

Sykehjemmet har tre avdelinger, hvorav Stortind ligger i 1.etasje med utsikt utover Langsundet.

 

Hver av de tre avdelingene har avdelingssykepleiere med faglederansvar for tjenestene som ytes på avdelingen. Det er for tiden ikke tillagt personalansvar i stillingen.

 

Avdeling Stortind består av 16 pasientrom delt i to grupper med åtte rom på hver. Til avdelingen kommer pasienter med behov for rehabilitering, korttidsopphold og personer med lettere kognitiv svikt uten behov for skjerming. 

 

Vi søker etter en dyktig og engasjert fagleder med interesse for å jobbe i eldreomsorgen. Det er nært samarbeid med ledelsen og avdelingssykepleiere på øvrige avdelinger.

 

Stillingen er ledig fra 01.02.2023, tiltredelse gjøres etter nærmere avtale og oppstart kan være senere enn 01.februar 2023.