Helsetjenesten i Karlsøy har mange spennende arbeidsplasser i gode og moderne lokaler. Vi har pr i dag 121 årsverk stillinger i sykehjem, rus- og psykiatri, hjemmetjeneste, helsesøster, legekontor, fysioterapi, Bo- og servicesenter, barnevern og PU-tjeneste.

Det er store utfordringer med å rekruttere nok helsepersonell.   Dette betyr at de som tar helsefaglig utdanning, i framtida som hovedregel være sikret en trygg og utviklende arbeidsplass i Karlsøy.

Karlsøy kommune har gode ordninger for å bidra både til grunnutdanning og videreutdanning. Det satses på desentraliserte, lokale utdanningstilbud i samarbeid med utdanningsmiljøene. Kommunen gir gunstige tilbud med utdanningsstipend og rekrutteringsstipend.

Er du en av de som vurderer ei framtid med spennende jobb i helsetjenesten i vår kommune?

 – kontakt oss for å avtale et besøk hvor vi kan gi mer informasjon.