Vi har gode rutiner og praksis for å ta imot nyansatte og integrere dem i arbeidsmiljø og fritid. Vi tilbyr fleksible arbeidstidsordninger innenfor de muligheter vi har. Du skal trives på jobb hos oss! 

  • Rekrutteringsstipend på inntil kr. 80.000,- mot 2 års bindingstid tilbys sykepleiere og vernepleiere. Andre yrkesgrupper kan tilbys rekrutteringsstipend ut fra særskilt vurdering av rekrutteringsutfordringer. Rekrutteringsstipend utbetales etter fullført prøvetid.
  • Alle sykepleiere har rett til 100% stilling
  • Sykepleiere gis permisjon med lønn og dekning av studieavgifter for videreutdanning som er godkjent av arbeidsgiver.
  • Det gis tilbud om 1 års gratis barnehage/SFO fra oppstart.
  •  Karlsøy kommune dekker flytteutgifter med 50% av den totale utgiften, maksimalt kr. 30.000 mot bindingstid på 1 år. Se eget reglement.
  • Sykepleiere, vernepleiere og barnehagelærere gis garantilønn + 20.000. Spesialsykepleiere gis garantilønn + 30.000.
  • Tilgjengelig leilighet for studenter i praksis, ferievikarer og kortvarige behov ved oppstart i jobb. 
  • For yrkesgrupper med særlige rekrutteringsutfordringer kan det etter 2 år tilbys stabiliseringsstipend, eller stipend til videreutdanning på inntil kr. 60.000 mot bindingstid på 2 år.
  • For yrkesgrupper med særlige rekrutteringsutfordringer kan det etter 4 år tilbys en ekstra ferieuke årlig etter konkret og individuell vurdering.