• Rekrutteringsstipend 50.000,- til sykepleiere. Utbetales ved ansettelse. To års bindingstid.

  • Ved nytilsetting av sykepleiere gis lønn kr 40 000,- høyere enn laveste årslønn etter HTA.