Stab- og økonomiavdelingen har ansvaret for følgende funksjoner:

  • Arkiv og saksbehandling
  • Bibliotek
  • IKT
  • Kantine 
  • Personalforvaltning og medarbeiderutvikling
  • Servicekontoret
  • Sekretariat for politiske styrer og utvalg
  • Skatt og innfordring
  • Økonomi med budsjett, regnskap og rapportering