Helse- og omsorgsetaten har ansvaret for følgende:

  • Legetjenester  
  • Fysioterapi
  • Barnevern
  • Helsestasjon for barn og jordmortjenester
  • Rus og psykisk helsetjeneste
  • Hjemmetjenester med blant annet hjemmesykepleie, hjemmehjelp, støttekontakt, kreftsykepleie, demensomsorg, hjelpemidler, matombringing, støttekontakt, trygghetsalarm, omsorgslønn, transporttjeneste.
  • Sykehjemsplasser der det tilbys langtidsopphold, korttidsopphold og rehabilitering.
  • Omsorgsboliger med totalt 29 boenheter.