Opplærings- og kulturetaten har ansvaret for følgende:

  • Barnehagene og skolene i Karlsøy kommune. 
  • Kulturskolen.
  • Voksenopplæring.
  • Oppfølging ift PPT i Tromsø. (PPT=Pedagogisk psykologisk tjeneste)
  • Oppfølging og oppgjør for elever fra Karlsøy som går på skole i andre kommuner og elever fra andre kommuner som går på skole i Karlsøy.
  • Kvalitetsutvikling av tjenestene.
  • Lokal tilsynsmyndighet skoler og barnehager.
  • Kulturseksjonen.