Besøkende til sykehjemmet som har vært på reise i utlandet eller har vært i områdene Bergen og Oslo har besøksforbud i minimum 10 dager fra hjemkomst.

Besøkende må på forhånd lage en avtale med avdelingssykepleier eller annen sykepleier/helsefagarbeider for tidspunkt. Avtalen meldes senest dagen før. Tidspunkt for besøk skjer mellom kl. 11 og 13 på formiddagen eller mellom kl. 17 og 19 på ettermiddag. Besøkende som har avtale ringer til avdelingen og melder sin ankomst. Hoveddøren vil fortsatt være låst. Besøkende skal gå direkte inn til pasientens rom. Opphold i fellesarealer, sånn som stue, korridor, vinterhage tillates ikke. Avdelingskjøkken skal ikke benyttes. Toalett må benyttes hos den enkelte pasient.

Besøkende skal utføre håndhygiene når de ankommer sykehjemmet. Håndhygiene bør også utføres når besøket er over. Besøkende skriver seg inn i besøksprotokoll ved hvert besøk. Fullt navn, dato og telefonnummer skal være i protokollen. Dette på grunn av en eventuell smittesporing. Det vil ligge en besøksprotokoll på hvert pasientrom.

Mengde besøk

Det vil være opp til avdelingen hvor mange besøk den enkelte pasient kan ha hver uke. Det er avdelingen sin vurdering å fordele besøkene på de enkelte pasienter. Alvorlig syke og terminale pasienter vil bli prioritert.

Hvor mange kan komme på besøk

Sykehjemmet har tre avdelinger, hvor hver avdeling er delt i to grupper. Hver gruppe på avdelingen kan ha ett besøk formiddag og ettermiddag, 7 dager i uken. Besøkets lengde vil da vare inntil to timer om pårørende ønsker. For å ivareta krav om smittevern, tillater vi inntil 3 besøkende samtidig på pasientens rom. En skal unngå tett ansikt-til ansikt kontakt. Hvis berøring skal finne sted med hender skal det utføres ny handvask/eller sprite hender hos både pårørende. Helsepersonell vasker beboer sine hender før og etter besøk.

Besøkende til Omsorgsboligene på Vannøy og Hansnes:

Beboere ved Karlsøyheimen og Bosenteret kan ta imot besøk. Det forutsetter avtale med teamleder/avdelingssykepleier, og at smittevernråd følges. Antall besøkende begrenses.

 • Besøkende må på forhånd lage en avtale med avdelingssykepleier/teamleder. 
 • Gjennomføres i beboerens leilighet, besøkende skal da gå direkte til og fra beboers leilighet og ikke oppholde seg i fellesarealer
 • Ikke kom på besøk dersom du er syke eller har luftveissymptomer, eller er i karantene
 • Husk god håndhygiene både før, under og etter besøket
 • Forsøk å holde minimum èn meters avstand til den du besøker og andre, lokale vurderinger kan gjøres, men det er uansett fint å unngå tett ansikt-til ansikt-kontakt.
 • Det er lov til å ha med gaver, blomster og lignende.
 • Hvis du har med mat bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntak. Det er ikke anledning å bruke felleskjøkkenet i omsorgsboligen.
 • Besøkende skrives inn i besøksprotokollen ved hvert besøk.
 • Forhold deg til omsorgsboligens smittevernrutiner.
 • Dersom du får covid-19-symptomer få dager etter du har vært på besøk, må du si fra om dette til institusjonen slik at du bidrar til effektiv smittesporing
 • Ved besøk til kritisk syke, eller beboere som er i livets sluttfase gjelder andre rutiner.
 • Det vil bli lagt frem engangskopper i tilfelle noen ønsker å ha kaffe med.  Det vil ikke være servering på Karlsøyheimen for besøkende.